El BLOG d'HABITARSA

LA RENDIBILITAT BRUTA DE LA COMPRA D’OFICINES CREIX UN 9,6%

La rendibilitat de la compra d’oficines per posar-les en el mercat de compra ha arribat segons aquest últim trimestre fins al 9,6% enfront del 8,5% de l’any passat, augmentant l’esquerda respecte a la inversió en habitatges, locals o garatges.

Sevilla es la ciutat que presenta el retorn més substanciós d’inversió en oficines entre les principals capitals d’España, amb un 9,7% de rendibilitat bruta. La segueixen Saragossa (8,8%) i Màlaga (8,6%). A Madrid trobem un index de rendibilitat del 6,9%, mentre que a Barcelona es troba al 6%.

Aquest tipus d’inversió immobiliaria augmenta la distància en rendibilitat comparat amb altres tipus d’actius. La rendibilitat de la inversió en habitatge es situà en un 7,6% en el segon trimestre. La rendibilitat de la compra d’un habitatge per a la col·locació en el mercat de lloguer ha crescut suament i s’ha incrementat durant el segon trimestre en un 7,6%. Els locals comercials ofereixen un rendiment del 8,6% (fa un any era de 8,1%) i en el cas de les places de garatge de la rendibilitat s’ha reduit fins al 6,5% davant el 6,7% de fa 12 mesos.

Podeu trobar informació més detallada de rendiments en aquest article de eleconomista.es aquí, article amb el qual ens hem basat per informar-vos d’aquestes dades més destacades.